برشی از کتاب | نقش علما در تشیع ایرانیان

علما، نیروهای مذهبی و دغدغه حفظ دین | بخش اول

بنی امیه به سبب سابقه تاریک در رفتار ظالمانه و تبعیض آمیز، در قلوب ایرانیان جایی نداشتند؛ بنابراین ایرانیان به طور طبیعی به امام حسین علیه السلام گرایش پیدا کردند و بعدها هم در سقوط بنی امیه نقش بزرگی ایفا نمودند، زیرا بنی عباس با شعار حمایت از آل محمد قیام کردند؛ اما بعدا معلوم شد که این جریان نیز با مکتب اهل بیت فاصله دارد. برخی از شاگردان امام صادق و سایر ائمه در ایران حضور یافتند و با تبلیغ و ترویج گسترده، مکتب اهل بیت، ایرانیان را به پیروی از این مکتب دعوت کردند. برخی از امام‌زادگان نیز به سبب ظلم منصور دوانیقی به ایران آمدند در سراسر این دیار پراکنده شدند. این حضور عامل دیگر گسترش تشیع در ایران بود.

تاریخ علما | آیت الله طالقانی ابوذر زمان نخستین امام جمعه تهران

 

کسب درجه اجتهاد در ۲۸ سالگی

گفت‌وگو | بیماری روشنفکری در ایران

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مریجی

برشی از کتاب | موعود علیه السلام آخرین حلقه از مجموع حلقات مبارزات حق وباطل

 

پیروزی نهایی حق و عدالت

اندیشه پیروزی نهایی نیروی حق و عدالت بر نیروی باطل و ظلم و استقرار کامل و همه جانبه ارزش‌های انسانی...، اندیشه ای است که همه فرق ومذاهب اسلامی بدان معتقدند.

این اندیشه مشتمل بر عنصر خوش‌بینی نسبت به جریان کلی نظام طبیعت و سیر تکامل تاریخ و اطمینان به آینده است.

امید و آرزوی تحقق این نوید کلی، جهانی و انسانی، در روایات اسلامی، «انتظار فرج» خوانده شده است، و اَفضل عبادات است. اصل انتظار از یک اصل قرآنی دیگر استنتاج می شود اصل «حرمت یأس از روحُ اللّه» مردم مؤمن هرگز و در هیچ شرائطی امید خویش را از دست نمی دهند و تسلیم یأس و ناامیدی و بیهوده‌گرایی نمی‌گردند.