کلام ولایت | اگر امام حسن(ع) صلح نمی‌کرد، تمام ارکان خاندان پیامبر(ص) را از بین می‌بردند

جریان مخالف اسلام در زمان امام حسن مجتبی‌(ع) به اوج قدرت خودش رسید و همان جریانی بود که به شکل معاویة بن‌ ابی‌سفیان، در مقابل امام حسن ‌(ع) ظاهر شد، این جریان، معارضه را شروع کرد؛ راه را بر حکومت اسلامی یعنی اسلام به شکل حکومت برید و اگر امام حسن(ع) صلح نمی‌کرد، تمام ارکان خاندان پیامبر(ص) را از بین می‌بردند و کسی را باقی نمی‌گذاشتند که حافظ نظام ارزشی اصیل اسلام باشد.

گفت‌وگو | بیماری روشنفکری در ایران

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مریجی

کلام ولایت | سبک زندگی سیاسی و مبارزاتی امام سجاد(ع) در کلام رهبر انقلاب

دشوارترین دوران امامت شیعه در زمان امام سجاد علیه السلام

درباره امام سجاد علیه السلام سخن گفتن و سیره نوشتن کار دشواری است زیرا زمینه معرفت و آشنایی مردم با این امام بزرگوار(ع) بسیار زمینه نامساعدی دارد. در ذهن اغلبِ سیره نویسان و تحلیلگران اینطور وارد شده است که این بزرگوار در گوشه ای نشسته و به عبادت مشغول بود و کاری به سیاست نداشت.

بعضی از مورخان و سیره نویسان این مسئله را با صراحت بیان کرده‌اند و آنهایی که با صراحت اینچنین نگفته‌اند، برداشتشان از زندگی امام سجاد(ع) چیزی جز این نیست و این معنی را در القابی که به امام(ع) داده می‌شود و تعبیراتی که از ایشان می‌شود به خوبی می‌توان فهمید: